سامانه دیده بانک - مسدودی و رفع انسداد خودکار حساب ها بر اساس احکام قضایی بانک مرکزی همان طور که مستحضريد درخواست مسدودي حساب از دادگاه و ساير مراجع ذيصلاح معمولا با تاخير دريافت ميگردد، در اين بين حجم عظيم درخواست هاي مراجع قانوني جهت انسداد و رفع انسداد حساب ها و از طرفي کمبود منابع انساني در پاسخگويي به نامه ها باعث تاخير در فرايند اجراي دستور قضايي گشته و چه بسا اجابت دستور قضايي پس از گذشت هفته ها و يا شايد ماه ها انجام مي پذيرد که تهديد بسيار بزرگي براي بانک چه از منظر مالي و چه از منظر اعتباري خواهد بود.
سامانه ديده بانک امکان پاسخگويي خودکار به حداقل 20,000 نامه در روز را براي بانک شما فراهم خواهد نمود.
دست آوردهاي راه اندازي سامانه ديده بانک (زير سيستم ها)
  1. سيستم گردش کار نامه ها در نرم افزار به بانک کمک خواهد نمود که کليه فرايند هاي انجام شده در هر نامه را رصد نمايند، اين سيستم فرايند هاي خودکار و دستي را با هم تلفيق نموده و تاريخچه اي از آن هميشه در اختيار بانک خواهد بود.
  2. گزارش عملکرد کاربران يک داشبورد مديريتي بسيار کاربردي براي رصد فعاليت کاربران نرم افزار است که تجميع فعاليت هر کاربر را به تفکيک هر روز و بصورت گزارش کارهاي منتقل شده از رور قبل، کار انجام شده در روز جاري و گزارش کارهاي انتقالي به روز بعد را در اختيار مديريت قرار مي دهد.
  3. زير سيستم تخمين زمان کار کمک خواهد کرد که تقسيم کار بصورت متوازن بين کاربران صورت گرفته و زمان انجام آن جهت پيگيري هاي بعدي در اختيار و آگاهي مديريت باشد.
  4. در صورتي که در نامه هاي وارده احکام قضايي اشکالات تايپي در اطلاعات هويتي اشخاص وجود داشته باشد هوش مصنوعي سامانه ديده بانک با الگوريتم هاي تعريف شده در سامانه اقدام به تحليل داده ها نموده و اجابت دستور قضايي را متناسب با افراد شناسايي شده انجام خواهد داد. هشدار هاي لازم هنگام غلط گيري نامه ها به کاربران ارائه خواهد شد.
  5. تعدادي از نامه هاي ورودي به بانک از سمت بانک مرکزي بصورت PDF و يا تصاوير اسکن شده مي باشند، روبات هاي هوشمند اجراي دستورات قضايي با استفاده از زير سيستم ورود اطلاعات نامه هاي اسکن شده بانک مرکزي کمک ميکنند که نامه هاي دستي پس از ثبت اطلاعات نامه ها توسط اپراتور، با فرايند هاي خودکار تلفيق شده و نيازي به اجراي فرايند ها بصورت دستي وجود نداشته باشد.
  6. در صورتي که هم اکنون نامه هايي در صف رسيدگي وجود دارند که بعلت کمبود نيرو و يا حجم زياد کار امکان رسيدگي به روز فراهم نگرديده است، روبات هاي هوشمند سيستم اين کار را با سرعت بيش از 20,000 حساب در روز براي بانک انجام خواهند داد.

استعلام قیمت
برخی از امکانات:

بازگشت به صفحه لیست محصولات