چرا اینقدر مهم است که در پس فعالیت های خود، یک تیم مشاوره قوی داشته باشید?


فعالین اقتصادی همیشه در پی بهبود بهره وری و خدماتی که ارائه می دهند هستند و در این مواقع است که اهمیت داشتن مشاور بیشتر به چشم می آید.
وظیفه مشاوران است که نقاط ضعف را شناسایی کرده و راه حل های ساده و منحصر به فرد برای آن مجموعه را برای بهبود فرایند ها ارائه دهند.
این چیزی است که ما برای شما انجام می دهیم. کمک می کنیم که تمام شکاف های موجود را شناسایی کنید و تا برطرف کردن انها در کنار شما خواهیم ماند.
زمانیکه تعداد مشتریان شما به حد مشخصی می رسند متوجه خواهید شد که: تاکنون از خودتان پرسیده اید که چرا تعدادی رقبای شما مشتریان زیادی دارند؟
جواب خیلی ساده است، به خاطر این است که مشتریان باهوش می دانند که فروشنده مورد نظر آنها کاملا متفاوت از دیگران است.

فرض کنید که شما در حال مذاکره با یک مشتری هستید و او از شما سوال زیر را می پرسد:
سوال:به من بگویید چرا باید نیاز خود را از شما تهیه کنم؟ فعالین دیگری هم هستند که می توانم به آنها مراجعه کنم ضمنا تعددی از انها در نزدیکی محل زندگی من نیز هستند.
اکثر بازاریابان معمولا یکی از جواب های زیر را می دهند:

بنابراین کمی در سوالی که از شما پرسیده بود و جوابی که شما به وی داده اید تامل می کند. آیا واقعا چیز قانع کننده ای در میان حرف های فروشنده پیدا کردم؟ چه تفاوتی بین این فروشنده و فروشنده قبلی وجود دارد؟ قبلی هم که همین جواب ها را داد.

خدماتی که رقبای شما نمی توانند ارائه دهند، و تمام مواردی که وجه تمایز شما با دیگران را اثبات کند برای مشتری مهم است و نه چیز دیگری. اگر هیچ کدام از اینها را نداشته باشید فقط و فقط قیمت است که می تواند بعنوان مزیت نسبت به دیگران شمرده شود ولی آیا دیگران نمیتوانند همین مزیت را ارائه دهند?
اگر تنها مزیت رقابتی شما قیمت باشد، آینده خیلی نگران کننده ای خواهید داشت.

خودتان را به پاسخ های بالا محدود نکنید و دنبال مزیت رقابتی جدیدی باشید که شما را متمایز از دیگران کند.
مشاوران ما با مطالعه فرایند های شما روش هایی پیشنهاد می کنند که: