چرا اينقدر مهم است که در پس فعاليت هاي خود، يک تيم مشاوره قوي داشته باشيد?

فعالين اقتصادي هميشه در پي بهبود بهره وري و خدماتي که ارائه مي دهند هستند و در اين مواقع است که اهميت داشتن مشاور بيشتر به چشم مي آيد.
وظيفه مشاوران است که نقاط ضعف را شناسايي کرده و راه حل هاي ساده و منحصر به فرد براي آن مجموعه را براي بهبود فرايند ها ارائه دهند.
اين چيزي است که ما براي شما انجام مي دهيم. کمک مي کنيم که تمام شکاف هاي موجود را شناسايي کنيد و تا برطرف کردن انها در کنار شما خواهيم ماند.
زمانيکه تعداد مشتريان شما به حد مشخصي مي رسند متوجه خواهيد شد که:
  • به طرز چشم گيري به زمان احتياج داريد
  • اتلاف وقت هاي بيشتري در کارتان بوجود آمده است
  • زمان کمتري براي مشتريان جديد داريد
  • تا حد زيادي در رقابت با ديگران دست بسته هستيد
  • و از همه مهمتر، ديگر زماني براي استراحت کردن نداريد
تاکنون از خودتان پرسيده ايد که چرا تعدادي از رقباي شما مشتريان زيادي دارند؟
جواب خيلي ساده است، به خاطر اين است که مشتريان باهوش مي دانند که فروشنده مورد نظر آنها کاملا متفاوت از ديگران است.

فرض کنيد که شما در حال مذاکره با يک مشتري هستيد و او از شما سوال زير را مي پرسد:
سوال:به من بگوييد چرا بايد نياز خود را از شما تهيه کنم؟ فعالين ديگري هم هستند که مي توانم به آنها مراجعه کنم ضمنا تعددي از انها در نزديکي محل زندگي من نيز هستند.
اکثر بازاريابان معمولا يکي از جواب هاي زير را مي دهند:
  • ما از سال ..... در اين حرفه مشغول هستيم و تاکنون تجارب زيادي کسب کرده ايم
  • ما پوشش هاي مناسبي براي نياز شما ارائه مي دهيم
  • ما تقدير هاي فراواني از مشتريان خود دريافت کرده ايم
  • ما روابط بسيار خوبي با مشتريانمان داريم
  • و يااز همه بدتر، ما بهترين خدمات را ارائه مي دهيم

بنابراين کمي در سوالي که از شما پرسيده بود و جوابي که شما به وي داده ايد تامل مي کند. آيا واقعا چيز قانع کننده اي در ميان حرف هاي فروشنده پيدا کردم؟ چه تفاوتي بين اين فروشنده و فروشنده قبلي وجود دارد؟ قبلي هم که همين جواب ها را داد.

خدماتي که رقباي شما نمي توانند ارائه دهند، و تمام مواردي که وجه تمايز شما با ديگران را اثبات کند براي مشتري مهم است و نه چيز ديگري. اگر هيچ کدام از اينها را نداشته باشيد فقط و فقط قيمت است که مي تواند بعنوان مزيت نسبت به ديگران شمرده شود ولي آيا ديگران نميتوانند همين مزيت را ارائه دهند?
اگر تنها مزيت رقابتي شما قيمت باشد، آينده خيلي نگران کننده اي خواهيد داشت.