مقالات

dot چرا اينقدر مهم است که در پس فعاليت هاي خود، يک تيم مشاوره قوي داشته باشيد?

موضوع: اطلاعاتی
نویسنده: شیخلو
تاریخ ثبت: 1391-03-06

dot تاملی بر گزارش عملکرد شرکتهاي بیمه از سوي بیمه مرکزي

موضوع: اطلاعاتی
نویسنده: ایرجی
تاریخ ثبت: 1391-03-06

dot راهکارهاي توسعه و گسترش نفوذ بیمه عمر در صنعت بیمۀ کشور

موضوع: تحقیق
نویسنده: دکتر غدیر مهدوي - ھیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو
تاریخ ثبت: 1391-03-06

dot بررسی رضایتمندي بیمه گذاران با استفاده از مدل کانو

موضوع: آموزشی
نویسنده: ایرجی
تاریخ ثبت: 1391-03-06